Jdi na obsah Jdi na menu
 


Silně ohrožené druhy flóry ČR

22. 7. 2012

Do této kategorie ohrožení je zapsáno až 352 druhů a poddruhů vyšších rostlin, jež se přirozeně vyskytují na území České republiky. Silně ohroženo je 14 % taxonů cévnatých rostlin České republiky.

Jako taxony silně ohrožené jsou označovány rostliny s prokazatelným a trvalým ústupem. Jejich stav se snížil až na 50 % původního zastoupení. Úplné vymizení z území ČR jim zatím nehrozí, ale bez ochranářských opatřeníby se mohly  brzy  dostat do stavu kritického ohrožení.

Zde patří:

Bahnička chudokvětá - Eleocharis quinqueflora
Bazanovec kytkokvětý - Naumburgia thyrsiflora
Běloprstka horská - Leucorchis albida
Bříza zakrslá - Betula nana
Bublinatka prostřední - Utricularia intermedia
Cídivka (přeslička) přezimující - Hippochaete hyemalis
Česnek hranatý - Allium angulosum
Česnek tuhý - Allium strictum
Čičorka pochvatá - Coronilla vaginalis
Devaterka rozprostřená - Fumana procumbens
Dvouřadec pozdní - Cleistogenes serotina
Hladýš pruský - Laserpitium pruthenicum
Hlavinka horská - Traunsteinera globosa
Hořec šumavský - Gentiana pannonica
Hořeček nahořklý - Gentianella amarella
Hořeček žlutavý - Gentianella lutescens
Hořepník luční - Pneumonanthe vulgaris
Hrachor různolistý - Lathyrus heterophyllus
Hvězdoš podzimní - Callitriche hermaphroditica
Hvozdík Lumnitzerův - Dianthus lumnitzeri
Hvozdík kartouzek úzkolistý - Dianthus carthusianorum subsp. ca-
pillifrons
Hvozdík pyšný - Dianthus superbus
Hvozdík sivý - Dianthus gratianopolitanus
Chrpa horská - Cyanus montanus
Chudina zední - Draba muralis
Jalovec obecný nízký - Juniperus communis subsp. alpina
Jednokvítek velekvětý - Moneses uniflora
Jestřábník alpský agg. - Hieracium alpinum
Jinořadec kadeřavý - Cryptogramma crispa
Kapradina plevinatá - Polystichum braunii
Kapradinka skalní - Woodsia ilvensis
Kavyl chlupatý - Stipa dasyphylla
Kavyl sličný - Stipa pulcherrima
Kavyl Smirnovův - Stipa smirnovii
Kavyl tenkolistý - Stipa tirsa
Koniklec luční - Pulsatilla pratensis
Koniklec velkokvětý - Pulsatilla grandis
Konitrud lékařský - Gratiola officinalis
Korálice trojklanná - Corallorhiza trifida
Kosatec bezlistý - Iris aphylla
Kosatec nízký - Iris pumila
Kosatec pestrý - Iris variegata
Kosatec sibiřský - Iris sibirica
Kosatec trávovitý - Iris graminea
Kostřava peřestá - Festuca versicolor
Kozinec bezlodyžný - Astragalus excapus
Kozinec rakouský - Astragalus austriacus
Kropenáč vytrvalý - Swertia perennis
Kruštík bahenní - Epipactis palustris
Kruštík drobnolistý - Epipactis microphylla
Kruštík polabský - Epipactis albensis
Kruštík růžkatý - Epipactis muelleri
Křivatec český - Gagea bohemica
Ladoňka dvoulistá - Scilla bifolia
Leknín bělostný - Nymphaea candida
Leknín bílý - Nymphaea alba
Lilie cibulkonosná - Lilium bulbiferum
Lipnice plihá - Poa laxa
Lomikámen latnatý - Saxifraga paniculata
Lomikámen růžicovitý - Saxifraga decipiens
Lomikámen trojprstý - Saxifraga tridactylites
Lomikámen vstřícnolistý - Saxifraga oppositifolia
Mečík obecný - Gladiolus imbricatus
Medvědice lékařská - Arctostaphylos uva-ursi
Okrotice červená - Cephalanthera rubra
Oman německý - Inula germanica
Oměj jedhoj - Aconitum anthora
Oměj tuhý - Aconitum firmum
Ostružiník moruška - Rubus chamaemorus
Ostřice černoklasá - Carex melanostachya
Ostřice chudá - Carex paupercula
Ostřice lemovaná - Carex hostiana
Ostřice mokřadní - Carex limosa
Ostřice plstnatoplodá - Carex lasiocarpa
Ostřice ptačí nožka - Carex ornithopoda
Ostřice šupinoplodá - Carex lepidocarpa
Ostřice žitná - Carex secalina
Ožanka čpavá - Teucrium scordium
Ožanka horská - Teucrium montanum
Plavuník alpský - Diphasiastrum alpinum
Plavuník Isslerův - Diphasiastrum issleri
Plavuňka zaplavovaná - Lycopodiella inundata
Potočnice lékařská - Nasturtium officinale
Prstnatec bezový - Dactylorhiza sambucina
Prstnatec pleťový - Dactylorhiza incarnata
Prvosenka nejmenší - Primula minima
Pryšec bahenní - Tithymalus palustris
Pryšec hranatý - Tithymalus angulatus
Pryskyřník ilyrský - Ranunculus illyricus
Pryskyřník veliký - Ranunculus lingua
Rdest alpský - Potamogeton alpinus
Rosnatka okrouhlolistá - Drosera rotundifolia
Rudohlávek jehlancovitý - Anacamptis pyramidalis
Růžkatec potopený - Ceratophyllum submersum
Řezan pilolistý - Stratiotes aloides
Sesel pestrý - Seseli varium
Sinokvět měkký - Jurinea mollis
Sítina slanisková - Juncus gerardii
Sleziník hadcový - Asplenium cuneifolium
Smil písečný - Helichrysum arenarium
Starček poříční - Senecio fluviatilis
Starček roketolistý - Senecio erucifolius
Stařinec (starček) celolistý - Tephroseris integrifolia
Stračka vyvýšená - Delphinium elatum
Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus
Suchopýrek alpský - Baeothryon (Trichophorum) alpinum
Šafrán bělokvětý - Crocus albiflorus
Šafrán karpatský - Crocus heuffelianus
Šater latnatý - Gypsophila paniculata
Šater svazčitý - Gypsophila fastigiata
Šicha černá - Empetrum nigrum
Šišák hrálolistý - Scutellaria hastifolia
Tis červený - Taxus baccata
Topolovka bledá - Alcea biennis
Třezalka sličná - Hypericum elegans
Třtina pestrá - Calamagrostis varia
Třtina pobřežní - Calamagrostis pseudophragmites
Tučnice obecná - Pinguicula vulgaris
Úrazník uzlovitý - Sagina nodosa
Vemeníček zelený - Coeloglossum viride
Větrnice (sasanka) narcisokvětá - Anemonastrum narcissiflorum
Violka nízká - Viola pumila
Violka obojaká - Viola ambigua
Violka slatinná - Viola stagnina
Violka žlutá - Viola lutea
Vraneček brvitý - Selaginella selaginoides
Vrba velkolistá - Salix appendiculata
Vstavač bledý - Orchis pallens
Vstavač mužský - Orchis mascula
Vstavač nachový - Orchis purpurea
Vstavač obecný - Orchis morio
Vstavač osmahlý - Orchis ustulata
Vstavač vojenský - Orchis militaris
Všivec bahenní - Pedicularis palustris
Všivec mokřadní - Pedicularis silvatica
Záraza síťnatá - Orobanche reticulata
Zběhovec jehlancovitý - Ajuga pyramidalis
Zdrojovka pobřežní - Montia hallii
Zevar nejmenší - Sparganium minimum
Zvonečník hlavatý - Phyteuma orbiculare
Zvonek hadincovitý - Campanula cervicaria
Zvonek vousatý - Campanula barbata
Žluťucha slatinná - Thalictrum flavum
Houby:
Kalichovka luční - Omphalina discorosea
Klouzek žlutavý - Suillus flavidus
Kukmák dřevní - Volvariella caesiotincta
Mozkovka rosolovitá - Ascotremella faginea
Modralka laponská - Amylocystis lapponica
Ouško citronové - Otidea concinna
Pavučinec nancyský - Cortinarius nanceinensis
Pazoubek zelený - Microglossum viride
Plžatka smrková - Hygrophorus piceae
Strmělka suchomilná - Clitocybe barbulatum
Ušíčko jedlové - Pseudoplectania vogesiaca
Voskovka cihlová - Hygrocybe sciophana
Zvonkovka Babingtonova - Entoloma babingtonii